Zrcadlo z Erisedu

Zrcadlo z Erisedu je skvostné, až po strop vysoké zrcadlo. Stojí na dvou nohách a má zdobný zlatý rám. Nahoře na oblouku je vyrytý nápis Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi. Ukazuje jen ty nejhlubší a nejusilovnější tužby našeho srdce. Neposkytuje však vědomosti ani pravdu. Byli i lidé, kteří před ním promarnili celý život. Avšak i přesto všechno, pokud v něm uvidí někdo nějakou věc, kterou by chtěl získat, ale nezneužít, dokáže tu věc ze zrcadla získat. Ale dokáže to udělat pouze člověk s čistými úmysly a čistým srdcem.