Lektvary útočné

Černyvan (3)
Přísady: Divizna, Tolita, Dipladenie, Pryšec, Kynar

Příprava: Do vroucí vody se dá drcený kořen divizny - možný je sušený i čerstvý, čerstvý však zvyšuje účinek lektvaru. Toto se vaří sedm minut s mícháním 3x doleva, 4x doprava a 5x doleva. Následují květy Tolity ve dvojnásobném poměru ke kořenům Divizny, vaří se patnáct minut, kdy sedm minut s mícháním 4x doleva, 3x doprava a 5x doleva. Lektvar je jemně nažloutlé barvy. Další přísada je celá rostlina Dipladenie ve stejném poměru jako Tolita, kdy se tato vaří bez míchání deset minut. Následuje stonek Pryšce ve stejném poměru jako Divizna. Vaří se osm minut s mícháním 3x doprava, 4x doleva a 1x doprava. Poslední přísadou jsou květy Kynaru, které jsou ve trojnásobném poměru k Divizně. Toto se vaří dvacet minut s desetiminutovým mícháním 4x doleva, 5x doprava, 8x doleva a 2x doprava. Lektvar je bezbarvý a bezvonný.

Účinky: Tento lektvar způsobuje otravu.
Možné chyby: Pokud se je lektvar ve finále žlutý, je třeba přidat více květů Kynaru.


Dech smrti (4)
Přísady: Zemědým, Mandragora, Starček, Hadí kořen, Oman

Příprava: První přísadou je drcený, usušený kořen Zemědýmu (pozor, je nutné mít i čerstvý kořen, který se použije ke konci lektvaru). Tento se dá do vařícího kotlíku a vaří se dvacet minut pouze s tříminutovým mícháním 2x doleva a 5x doprava. Po uplynutí se přidává celá strouhaná Mandragora a to v polovičním množství jak kořen Zemědýmu. Toto se vaří deset minut, následuje pětiminutové míchání 3x doleva, 1x doprava - půl minuty pauza, 2x doprava a 3x doleva. Následuje desetiminutové vaření bez míchání. Lektvar se nechává vychladnout a tři dny odstát. Po té se přivede opět k varu a přidá se stonek Starčeku ve stejném poměru jako Mandragora. Toto se míchá půl hodiny s opakovaným pětiminutovým mícháním a tříminutovými přestávkami a to 4x doprava, 3x doleva, 2x doprava - tři minuty pauza. Po tomto se lektvar vaří dalších sedm minut bez míchání a získává silně zelenou barvu. Následuje kořen Hadího kořene, který se dodává ve čtyřnásobném množství jak kořen Zemědýmu (Pozor!!! Kořen hadího kořene je v této kombinaci přísad prudce jedovatý!!!). Vaří se patnáct minut s mícháním 7x doleva, 4x doprava, 3x doleva. Poté následuje desetiminutové vaření bez míchání. Lektvar má barvu tmavě zelenou. Předposlední přísadou je celá rostlinka Omanu. Tato se povaří dvacet minut bez míchání a je ve stejném poměru jako Mandragora. Poslední přísadou je čerstvý, nedrcený kořen Zemědýmu, který se dává ve stejném množství jako jeho drcený protějšek. Lektvar se vaří dvanáct minut s mícháním 4x doleva, 3x doprava - dvě minuty pauza, 1x doprava - půl minuty pauza. Následuje měsíční uležení lektvaru. Lektvar je temně zelené, neprůhledné barvy. Lektvar je bez zápachu, bez chuti a především, ač má charakteristickou barvu, nebarví ostatní látky, do kterých se přidává.

Účinky: Tento lektvar je velice jedovatý. Již v malém množství dokáže oslabit dospělého člověka.
Možné chyby: Chyb v tomto lektvaru se dá udělat hodně, jako poměry či záměna postupu přísad. Velkou chybou se stává záměna drceného a čerstvého kořene Zemědýmu. Tato chyba lze napravit přidáním více Omanu a čerstvého kořene Zemědýmu. Lektvar i při špatné výrobě získává zelenou barvu, avšak při tomto lze přes lektvar prohlédnout.


Lysoprey (1)
Přísady: Černýš, Lupina, Dipladenie, Tolita

Příprava: Do vroucího kotlíku se dá stonek Černýše a jeho okvětní lístky ve stejném poměru. Toto se povaří pět minut. Následně se přidá celá rostlinka Lupiny bez kořene, ve stejném množství jako Černýš. Vaří se sedm minut s mícháním 2x doleva a 2x doprava. Lektvar je světle oranžové barvy. Další přísadou je Dipladenie, ze které se přidává pouze Šťáva ze stonku ve dvojnásobném poměru k předešlým přísadám. Toto se povaří pět minut bez míchání. Poslední přísadou je celá rostlinka Tolity, ovšem kořeny jsou bez bočních Ponků.. Lektvar se vaří dvanáct minut bez míchání a má oranžovo-žlutou barvu.

Účinky: Tento lektvar působí zejména k omámení na krátkou dobu, max. jedna hodina.
Možné chyby: Lektvar je možné použít i v případě špatného poměru rostlin s tím, že jeho účinek bude značně snížen.


Magmados (4)
Přísady: Rosnatka, Pryšec, Dipladenie, Mandragora, Tolita, Plamének, Adonis

Příprava: Do vařícího kotlíku se dají květy Rosnatky se sušeným drceným kořenem, kdy květy jsou ve dvojnásobném poměru. Lektvar se vaří sedm minut bez míchání. Další přísadou jsou listy Pryšce (v tomto případě se mohou použít oba druhy listů, ale je lepší, když se použije jeden druh, aby nedošlo ke tření, nicméně je možné použít oba) ve stejném poměru jako kořen Rosnatky. Toto se vaří dvacet minut s mícháním 12x doprava, 3x doleva a 4x doprava. Následuje pětiminutové vaření bez míchání. Další přísadou je celá rostlinka Dipladenie ve stejném poměru jako předešlá, tato se vaří deset minut bez míchání, následně se nechává lektvar vychladnout a odstát na šest hodin. Lektvar získává naoranžovělou či pískovou barvu. Po té se přivede opět k varu a přidá se drcená Mandragora v polovičním poměru jako drcený kořen Rosnatky. Lektvar se vaří dvanáct minut se sedmiminutovým mícháním 4x doprava, 3x doleva a 2x doprava. Následuje přidání celé rostliny Tolity a Plaménku (jejich kořeny však nesmějí mít boční úponky) ve stejném poměru jako předešlá přísada. Toto se vaří bez míchání pět minut. Předposlední přísadou je kořen Plaménku, který se dává ve dvojnásobném poměru ke květům Rosnatky. Toto se vaří bez míchání osmnáct minut. Poslední přísadou je kořen Adonisu v trojnásobném poměru jak kořen Plaménku. Toto se vaří dvacet minut s desetiminutovým mícháním 2x doprava, 7x doleva, 6x doprava a 4x doleva. Lektvar získává temně oranžovou barvu. Lektvar je bez chuti a bez zápachu.

Účinky: Lektvar působí k rozpálení těla, jak již vnitřnímu tak vnějšímu, k vyvolání prudké a vysoké horečky dlouhotrvajícího účinku.
Možné chyby: Důraz je kladen na striktní dodržování poměru mezi přísadami, při porušení nedochází ke změně barvy, avšak se objevuje nepříjemný zápach.


Metobréz (3)
Přísady: Kýchavice, Dymnivka, Mléč, Láčkovka, Rmen

Příprava: Jako první se do vroucí vody vloží okvětní lístky Kýchavice, tyto se s mícháním 3x doleva a 2x doprava vaří pět minut. Následuje kořen Dymnivky i s bočními kořínky ve stejném poměru Kýchavice. Toto se vaří deset minut s mícháním 5x doprava, 6x doleva, 3x doprava. Poté se nechává pět minut povařit. Následně se přidává celá rostlinka Mléče ve dvojnásobném poměru k Dymnivce. Vaří se patnáct minut s pětiminutovým mícháním 6x doleva, 3x doprava a 2x doleva. Následuje desetiminutové vaření bez míchání. Poté se přidávají květy Láčkovky ve stejném poměru jako Mléč. Toto se vaří sedm minut s mícháním 3x doprava a 5x doleva. Dále se nechává lektvar povařit sedm minut. Předposlední přísadou je celá rostlina Rmenu, která je dvojnásobná ke Kýchavici a nechává se povařit bez míchání deset minut. Poslední přísadou je kořen Kýchavice bez vnější slupky a bočních kořenů. Toto se vaří dvanáct minut s šestiminutovým mícháním 5x doleva, 3x doprava a 2x doleva. Lektvar má tmavě oranžovou mléčnou barvu.

Účinky: Tento lektvar má silný omamný účinek a také ovlivňuje funkci metabolismu.
Možné chyby: Lektvar je velice náchylný k dodržování postupu. Při nedodržení dochází k radikální změně barvy lektvaru. Po tomto lze doplňovat postupně přísady, ale pokud došlo k špatnému poměru mezi Kýchavicí a Láčkovkou, lektvar spravit nelze, lze ho jen doplnit tak, že bude mít minimální účinky.


Mondepres (1)
Přísady: Rosnatka, Kýchavice, Dymnivka, Mléč, Dejvar

Příprava: Do vroucí vody se dají drcené okvětní lístky Rosnatky se strouhaným čerstvým kořenem. Toto se vaří deset minut bez míchání. Následuje celá rostlina Kýchavice - pouze kořen je bez bočních kořínků. Nechává se povařit pět minut s mícháním 2x doleva a 1x doprava. Přidá se stonek Dymnivky. Toto se povaří šest minut. Lektvar získává zelenou barvu. Další přísadou je celá rostlinka Mléče. Vaří se pět minut. Poslední přísadou je Dejvar, kde se přidává pouze sušený drcený kořen. Toto se vaří osm minut. Všechny přísady jsou ve stejném poměru. Lektvar je zelené, bezvonné barvy a bez chuti.

Účinky: Tento lektvar, ač je velice jednoduchý na výrobu, způsobuje silné deprese, které mohou trvat až čtyři dny.
Možné chyby: U tohoto lektvaru se chyby nepředpokládají, pravděpodobná je záměna přísad.


Mrazovel (2)
Přísady: Oměj, Ďáblík, Starček

Příprava: Do vroucího kotlíku se vloží čerstvý kořen Oměje a nechá se jedenáct minut bez míchání povařit. Následuje přidání květů Ďáblíku a to v polovičním poměru k Oměji. Vaří se deset minut s mícháním 6x doprava, 3x doleva, 2x doprava. Lektvar je mléčně modré barvy. Další přísadou je kořen a stonek Starčeku, který se přidává v trojnásobném množství jak Oměj. Vaří se patnáct minut s mícháním 3x doprava a 5x doleva. Následuje deset minut vaření bez míchání. Lektvar je stále mléčné modré barvy.

Účinky: Tento lektvar způsobuje jemné zmražení, které má trvanlivost max. jednu hodinu.
Možné chyby: Tento lektvar je poměrně jednoduchý, vážné chyby se nepředpokládají, avšak v případě čistě mléčné barvy bez nádechu modré bylo do lektvaru dáno málo Oměje.


Opiový štěp (4)
Přísady: Divizna, Tolita, Dipladenie, Pryšec, Kýchavice, Pstroček, Dymnivka, Lysohlávka

Příprava: První přísadou do vařícího kotlíku je celá rostlinka Divizny, avšak její kořen je ošetřen od vedlejších Ponků.. Lektvar se vaří bez míchání pět minut, a ihned získává jemnou hnědavou barvu. Následuje stonek Tolity ve stejném množství jako Divizna. Toto se vaří deset minut s pětiminutovým mícháním 4x doprava, 3x doleva 2x doprava. Poté se do lektvaru přidávají květy Dipladenie ve dvojnásobném poměru jako předešlé přísady. Lektvar se vaří sedm minut bez míchání. Následují listy Pryšce, avšak pouze žluté a to ve stejném poměru jako předešlé. Toto se vaří šest minut s mícháním 4x doprava a 3x doleva. Lektvar se poté pět minut vaří bez míchání. Dále se přidává celá rostlinka Kýchavice ve stejném poměru jako Pryšec a ta se vaří bez míchání tři minuty. Přidává se kořen Pstročeku ve stejném poměru jako Divizna bez vnější vrstvy. Toto se vaří čtyři minuty bez míchání a lektvar je stále stejné barvy. Následuje celá rostlinka Dymnivky ve dvojnásobném poměru jako Pstroček, to se povaří šest minut s mícháním 4x doprava, 2x doleva a 2x doprava. Dále se lektvar vaří bez míchání tři minuty. Poslední přísadou je Lysohlávka, která se dává ve stejném množství jako Divizna. Lektvar je čisté, platinové barvy. Lektvar se musí nechat min. týden odstát.

Účinky: Lektvar má halucinogenní účinky, oslabuje smysly a lehce ochromuje.
Možné chyby: Pokud není lektvar platinové barvy, bylo přidáno málo Lysohlávky a Divizny. Tyto látky lze doplnit.
Rada: Po odstátí lze halucinogenní účinek zvětšit přidáním čtvrtkové dávky Lysohlávky.


Spanosráz (3)
Přísady: Ďáblík, Mandragora, Lupina, Láčkovka, Kokrhel, Trahak

Příprava: Celá rostlinka Ďáblíku se vloží do vroucí vody a nechá se dvacet minut povařit, lektvar okamžitě získává hnědou barvu. Následuje drcená Mandragora a to v polovičním poměru k Ďáblíku. Toto se povaří pět minut s mícháním 3x doleva, 4x doprava a 2x doleva. Následuje kořen Lupiny ve stejném množství jako Mandragora, i s bočními kořínky. Vaří se sedm minut s tříminutovým mícháním 2x doleva, 3x doprava. Po té se lektvar vaří bez míchání pět minut. Následuje vložení listů Láčkovky ve stejném poměru jako Ďáblík a vaří se sedm minut bez míchání. Po tomto se do lektvaru vloží kořen Kokrhelu a Šťáva z jeho stonku ve stejném poměru jako Mandragora. Vaří se patnáct minut s mícháním 5x doleva, 7x doprava, 4x doleva a 2x doprava. Poslední přísadou je celá rostlina Trahaku, která se vaří dvanáct minut s pětiminutovým mícháním 4x doprava, 8x doleva a 2x doprava. Poté se lektvar nechá pět hodin usedět. Lektvar je tmavě hnědé barvy bez příchutě a vůně.

Účinky: Lektvar má uspávací účinek, který má dlouhou trvanlivost.
Možné chyby: Pokud nemá lektvar tmavě hnědou barvu, bylo dáno malé množství Ďáblíku a Láčkovky.


Strachlík (2)
Přísady: Zeměžluč, Sivutka, Amarylka, Dejvar, Zimostráz

Příprava: Do vlažné vody se dá kořen Zeměžluče a nechá se při mírném ohni luhovat dvacet minut. Poté se voda přivede do varu. Následuje stonek a květy Sivutky v polovičním poměru jak Zeměžluč. Toto se bez míchání vaří sedm minut. Následuje celá rostlinka Amarylky ve stejném poměru jako předešlá přísada. Toto se vaří deset minut s mícháním 5x doleva a 3x doprava. Lektvar získává jemně a leskle okrovou barvu. Přidává se stonek Dejvaru ve dvojnásobném množství jak předešlá přísada. Vaří se bez míchání pět a půl minuty. Poslední přísadou je celá rostlinka Zimostrázu, kdy jeho kořen musí být ve dvojnásobném poměru k rostlině celé. Toto se vaří pět minut bez míchání. Lektvar je okrové, místy probleskující modravé barvy.

Účinky: Lektvar, ač je jeho výrobě jednoduchá, silně ovlivňuje duševní stav člověka, především jeho psychiku. Vyvolává silný, neutuchající strach.
Možné chyby: Při tomto lektvaru se velké chyby nepředpokládají a ani nestávají. Nicméně může dojít k tomu, že lektvar má pouze okrovou barvu, bylo přidáno velice málo kořene Zimostrázu a je nutné toto doplnit