Lektvary specifické

Mylničník (3)
Přísady: Rmen, Dejvar, Durman, Zmartiňák, Oman

Příprava: Do vroucí vody se vloží lístky Rmenu vč. bočních úponků jeho kořenu. Lektvar se nechá vařit sedm minut. Poté se do něj vloží květy Dejvaru v poměru 5:3 ke Rmenu. Toto se vaří s mícháním deset minut a to 4x doprava, 3x doleva, 8x doprava a 3x doleva. Lektvar získává našedivělou barvu. Další přísadou je celá rostlinka Durmanu ve dvojnásobném poměru jak Rmen, vaří se bez míchání dvanáct minut. Následují okvětní lístky Zmartiňáku a to ve čtyřnásobném poměru ke Rmenu. Lektvar se vaří dvaadvacet minut s desetiminutovým mícháním 7x doprava, 12x doleva,8x doprava a 13x doleva. Lektvar je šedé barvy. Poslední přísadou je Oman, kdy se do lektvaru přidává pouze Šťáva z kořene a ze stonku ve stejném poměru jako Rmen. Lektvar se vaří třicet minut s pětiminutovým mícháním 3x doleva a 2x doprava. Lektvar je čisté, šedé barvy s probleskující žlutou.

Účinky: Mylničník je lektvar sloužící k zamlžení smyslů a následnému vyvolání dezorientace.
Možné chyby: U tohoto lektvaru je třeba dávat pozor na správné množství Zmartiňáku, neboť jeho malé množství značně zmenší účinky lektvaru a může dojít pouze ke vteřinovým výpadkům.


Nápoj lásky (5)
Přísady: Narcis, Autencia, Ambrozie, Amarylka, Acéna, Arcissili quastrum, Roh jednorožce

Příprava: Ze všeho nejdříve je nutné mít připraven dvouměsíční luhovaný kořen Acény, který byl ošetřen od vnější slupky. Také jeho boční kořínky musejí být luhovány bez vnější vrstvy. Tohoto se dosáhne třídenním napařováním kořínků. Dále je nutné mít po ruce Šťávu z kořene Narcisu. Roh jednorožce je nutné mít drcený a po dva měsíce musí být naložený ve šťávě načervenalých plodů Arcissili quastrum. Jakmile je toto po ruce, může se přejít k výrobě. Do vařícího kotlíku se jako první přidá celá rostlinka Narcisu, ovšem bez kořene. Nechá se vařit jedenáct minut bez míchání. Následují květy Autencie a to v polovičním množství jak rostlinka Narcisu. Lektvar se míchá 4x doleva, 3x doprava 8x doleva po dobu dvaceti minut. Poté se nechává lektvar deset minut povařit bez míchání. Další přísadou jsou okvětní lístky Ambrózie, a to ve dvojnásobném množství jak rostlinka Narcisu. Lektvar se vaří půl hodiny bez míchání, poté se vaří s mícháním 12x doprava, 8x doleva, 3x doprava a 12x doleva po dobu dvaceti minut. Po tomto se lektvar nechává dvacet dní ustát. Získává narůžověle mléčnou barvu. Jakmile uplyne doba dvaceti dní, lektvar se přivede do vlažného stavu a přidává se výtažek z kořene Narcisu, kdy tento je ve dvojnásobném poměru k Ambrózii. Lektvar se vaří na mírném ohni dvanáct minut bez míchání, poté se přivede k varu a vaří se s mícháním 5x doleva, 3x doprava a 3x doleva po dobu osmi minut. Následuje stonek Amarylky i s jeho úponky ve stejném množství jako rostlinka Narcisu. Vaří se patnáct minut bez míchání. Následuje luhovaný kořen Acény, kdy tento je ve stejném poměru jako předešlá přísada, avšak se ho do vařícího se lektvaru dává pouze polovina. Takto se lektvar vaří s mícháním 12x doprava, 8x doleva a 4x doprava po dobu dvaceti minut. Nyní je nutné lektvar nechat vychladnout a uležet po dobu sedmi dní. Po tomto se do lektvaru za studeného stavu přidává druhá polovina kořenu Acény. Toto se míchá 5x doleva, 8x doprava a 12x doleva po dobu dvaceti minut. Následně se lektvar přivede opět do vařícího se stavu a opět se míchá 4x doprava, 3x doleva, 4x doprava po dobu deseti minut. Lektvar má stále stejnou barvu, opar z něj je příjemné nasládlé vůně. Následují drcené zelené plody rostlinky Arcissili quastrum a to ve stejném poměru jako předešlá. Lektvar se vaří dvanáct minut bez míchání. Poslední přísadou je naložený roh Jednorožce, kdy tento se i se Šťávou Arcissili quastrum přidává po kapkách v pravidelných, minutových intervalech. Tato přísada je ve trojnásobném množství jak rostlinka Narcisu. Lektvar nesmí vařit. Finální barva lektvaru je jemně narůžovělá, příjemné vůně.

Účel: Není nutné zdůrazňovat, k jakému účelu je lektvar určen.
Možné chyby: Tento lektvar patří k jedněm z nejtěžších, neboť chybu, která se zde provede, nelze napravit. Je proto velice důležité dodržovat přesný postup výroby.


Pravdomluv (4)
Přísady: Árán, Klinopád, Okra, Oman, Kontryhel, Sivutka, Aesculus pariflora, Aur sacharinum

Příprava: Do vroucí vody se vloží celý kořen Áránu, toto se povaří pět minut bez míchání a následujících pět minut s mícháním 5x doprava a 5x doleva. Přidají se květy Klinopádu ve dvojnásobném množství k Áránu. Tyto se vaří s mícháním šest minut a to 3x doleva, 2x doprava, 1x doleva a 3x doprava. Následuje desetiminutové vaření bez míchání. Další přísadou jsou celé rostlinky Okry a Omanu ve stejném množství jako Árán. Tyto se vaří bez míchání sedmnáct minut. Poté se nechává lektvar vychladnout a týden uležet. Následně se přivede opět do varu a přidá se stonek s listy Kontryhele v poměru 7:4 k předešlé přísadě. Tyto se bez míchání povaří sedm minut. Další přísadou jsou listy Sivutky ve stejném poměru jako Árán, ale pouze žluté. Vaří se pět minut s tříminutovým mícháním 2x doleva a 3x doprava. Poté se do lektvaru přidává dužina zelených plodů Aesculusu pariflory v polovičním poměru jak předešlá přísada. Tyto se vaří bez míchání čtyři minuty. Předposlední přísadou jsou listy Auru sacharinu ve stejném poměru jako předešlá. Vaří se s mícháním šest minut a to 3x doleva, 4x doprava a 2x doleva - půl minuty pauza. Poslední přísadou je výtažek z červených plodů Aesculusu pariflory ve stejném množství jako dužina jeho zelených plodů. Poté se nechává dalších třicet minut vařit, následně zchladnout a měsíc ustát. Lektvar je čisté, průhledné mahagonové barvy.

Účel: Název lektvaru napovídá, že vyvolává u jedince, na kterém se lektvar použije, nutkavost mluvit pouze a jen pravdu.
Možné chyby: Je nutné u lektvaru dodržovat přesně danou výrobu. Větší odchylky způsobují oslabení lektvaru. Pokud je lektvar žluté barvy, bylo dodáno málo dužiny zelených plodů a následně výtažků z červených plodů Aesculusu pariflory.


Smíšek (2)
Přísady: Laskovec, Kyhanka, Pštrosek, Trahak, Autencia

Příprava: Do vlažné vody v kotlíku se dá celá rostlinka Laskovce, toto se luhuje osm minut a následně přivede do varu. Ve vařící vodě se nechá povařit o to bez míchání sedm minut. Následuje kořen Kyhanky, ve stejném množství jako předešlá, včetně bočních kořínků. Vaří se šest minut s mícháním 4x doprava, 2x doleva a 4x doprava. Další přísadou je celá rostlinka Pštroseku v polovičním množství jako předchozí. Toto se vaří bez míchání pět minut. Následují lístky Trahaku ve stejném množství jako Pštrosek. Tyto se vaří devět minut s tříminutovým mícháním 4x doleva, 3x doprava a 6x doleva. Poslední přísadou jsou květy Autencie ve čtyřnásobném poměru jako Laskovec. Toto se vaří s mícháním pět minut a to 2x doprava a 3x doleva. Poté se lektvar vaří patnáct minut bez míchání. Lektvar je průhledné, jemně tyrkysové barvy.

Účinky: Název lektvaru dostatečně vysvětluje jeho význam. Nicméně pro ty, kteří názvy lektvarů nečtou, tento lektvar způsobuje "záchvaty" smíchu a neutuchající smích. Jeho účinek je dlouhotrvající, nejméně tři dny.
Možné chyby: Tento lektvar není příliš na výrobu těžký, a možné nedostatky v přísadách lze dodatečně doplnit.


Tisíce tváří (5)
Přísady: Samorostlík, Klinopád, Nestařec, Žabník, Ambrozie, Amarylka, "Geny subjektu"

Příprava: Do vroucí vody se nejprve vloží dužina kořene rostliny Samorostlíku a to bez bočních úponků. Toto se vaří dvacet minut a následně se nechává vychladnout a luhovat po dobu jedné hodiny. Poté se přivede Lektvar opět k varu a přidají se květy Klinopádu v polovičním množství jak Samorostlík. Toto se vaří jedenáct minut se sedmiminutovým mícháním 4x doprava a 3x doleva. Následně se do lektvaru přidá celý Nestařec ve stejném poměru jak Samorostlík. Lektvar začíná nepříjemně zapáchat a jeho barva se mění z tmavě zelené, přes tmavě modrou, hnědou až do černa. Toto se vaří dvanáct minut bez míchání, následně se nechává lektvar vychladnout. Jakmile je lektvar vychlazený, přidá se do něj Šťáva ze stonku Samorostlíku a to ve dvojnásobném množství jak jeho dužina. Takto se lektvar míchá půl hodiny a to 12x doleva, 4x doprava, 3x doleva a 12x doprava. Poté se nechává lektvar měsíc ustát. Následně se lektvar přivede opět k varu a míchá se po dobu osmnácti minut a to 4x doprava, 4x doleva, 2x doprava a 2x doleva. Poté se vaří bez míchání deset minut. Následnou přísadou je celá rostlinka Žabníku a to v polovičním množství jak kořen Samorostlíku. Toto se povaří bez míchání sedm minut. Dále se přidávají květy Ambrózie ve stejném poměru jako předchozí. Toto se vaří s mícháním osm minut a to 2x doleva a 2x doprava. Následují květy Amarylky v poměru 5:4 k předchozí přísadě. Toto se vaří šestnáct minut s pětiminutovým mícháním 4x doleva a 8x doprava. Předposlední přísadou je Šťáva ze stonku a kořene Ambrózie ve stejném poměru jako její květy. Toto se vaří dvacet minut bez míchání. Lektvar je tmavě zelené až černé barvy. Poslední přísadou musí být "látka", obsahující geny subjektu, k jehož proměně má lektvar napomoci (např. vlas, nehet apod.).

Účinky: Jak již lektvar napovídá, umožňuje po jistou dobu - nejvíce tři hodiny - změnit člověka v jiného.
Možné chyby: Je velice důležité dávat pozor na poměry a postup, neboť chyby se v tomto napravit nedají a lektvar má místo toho velice silný uspávací účinek.
Varování: Lektvar je možné použít i na přeměnu ve zvíře, tato přeměna však není doporučená, neboť dochází pouze k mutaci.


Zmizík (2)
Přísady: Zmartiňák, Dipladenie, Laskavec, Árán, Tolita, Adonis

Příprava: Do vařící se vody vložíme kořen Zmartiňáku i s bočními kořínky. Lektvar se povaří dvanáct minut bez míchání. Přidají se lístky Dipladenie a to v polovičním poměru k Zmartiňáku. Lektvar se vaří pět minut s mícháním 3x doprava a 2x doleva. Následuje celá rostlinka Laskovce stále ve stejném množství. To se vaří sedm minut s tříminutovým mícháním 4x doleva, 2x doprava a 1x doleva. Lektvar získává zlatavou barvu. Následují květy Áránu, které jsou ve dvojnásobném množství jak předchozí přísada. Lektvar se vaří deset minut s mícháním 4x doprava, 3x doleva a 2x doprava. Předposlední přísadou je kořen Tolity bez vnější vrstvy a bočních kořínků, jemně nastrouhaný. Lektvar se vaří osmnáct minut bez míchání. Následně se přidávají květy Adonisu, které jsou ve trojnásobném množství jak Zmartiňák. Lektvar se vaří osm minut s mícháním 1x doleva, 4x doprava a 1x doleva. Lektvar je zlaté, třpytící se barvy.

Účel: Jak již napovídá název lektvaru, jedná se o mizení, ale mizení lektvaru samotného. Tento je na výrobu velice jednoduchý, ale vyžaduje také jistou zručnost, neboť jakmile se nalije do lahvičky (nutná je speciální lahvička, neboť do obyčejné lahvičky se Zmizík nalít nedá), zbývá po otevření této jen málo vteřin k jeho vypití. Poté z lahvičky mizí. Pokud se dotyčnému podaří lektvar vypít, velice se mu zbystří smysly, dokáže se výborně orientovat a vyřešit leckteré problémy - celkově mu všechny tyto účinky dopomohou ke splnění přání řadících se do první kategorie (tj. kupříkladu napsat správně test, oslovit dívku a v zápětí ji pozvat na večeři - bez bázně apod.). Toto má dlouhotrvající účinek.
Možné chyby: Pokud se vám lektvar v přelévání do lahvičky vylije, musíte ho uvařit znovu, neboť okamžitě mizí.