Lektvary

Vařit lektvary je umění, které musí mág získávat neustálým studiem této velice náročné vědy.

Každý, který získá moc lektvary vytvářet, měnit jejich složení a přizpůsobovat je různým způsobem svým potřebám, dokáže se stát takřka nepřemožitelným, když si osvojí i obratnost využít tyto v příhodné době.

Ne každý se však narodil s takovým intelektem, který ho předurčuje stát se vynikajícím v tomto oboru a spájí ho s cestou přísad, páry, pokusů a zkušeností.

Tato kniha je však určena pro všechny studenty, ať ty, kterým se stanou lektvary druhou přirozeností, tak i pro ty, kteří nemají ani špetku chuti se jimi zabývat.

Specifikací je rozbor jednotlivých nejdůležitějších lektvarů, především Bílé magie(určených hlavně k obraně, léčbě a posílení ducha), ale zabývá se zčásti i lektvary z oboru Černé magie - tyto se však mohou připravovat pouze pod přímým dohledem profesora, neboť hrozí zde velké riziko újmy na zdraví, ať již studentova nebo okolí.

Nedoporučuje se měnit složení lektvarů studenty, kteří nezvládli základy výroby prvního ročníku studia lektvarů.

Lektvary jsou řazeny podle sekce, do které patří, tedy Léčivé (1. Díl), Útočné (2. Díl) a Různé (Specifické) lektvary (3. Díl) Náročnost výroby je vyjádřena číslem v závorce u jednotlivého lektvaru (je počítáno s tím, že tuto knihu budou vyjma profesorů využívat zejména i studenti ke studijním účelům), kdy
č.1 - lehké, č.2 - středně obtížné, č.3 - obtížné, č.4 - těžké, č.5 - doporučen přímý dohled profesora.

Přeji příjemnou zábavu v odhalování tajů výroby lektvarů.