Astronomie a její význam

Co to je Astronomie a její význam.


Astronomie je jedna z nejstarších věd a zabývá se zkoumáním vesmíru a to nejen pozorováním hvězd a planet, ale i komet, galaxií, asteroidů, černých děr a dalších součástí vesmíru. K vesmíru patří taky čas a prostor. Vesmír je počátek života, kdyby nebyl, nebyli bychom tu i my.

Díky astronomii můžeme určit přibližné stáří naší planety, jak vznikala, jak se vyvíjela a jak nejspíš i skončí. Díky astronomii se mohli nekouzelníci orientovat na moři i na souši, a to díky hvězdě polárce nebo taky severce, pojmenovávali také různá souhvězdí.

Co si lze představit pod pojmem vesmír? Pojem vesmír by se dal nahradit i termínem "jsoucno". Vše, co právě teď vidíte (nebo nevidíte) kolem sebe - počítač, dům, slunce, své ruce píšící na klávesnici - to vše je vesmír, jen jsou v něm právě atomy uskupené tak, aby daly dohromady věci, které tak důvěrně známe. Chceme-li alespoň přibližně poznat vesmír, je nutno si ho nějak rozdělit. Zkoumat vesmír atom po atomu by, alespoň pro člověka, nebylo přínosné ani efektivní, takže byly zavedeny termíny pro skupiny atomů, které už z hlediska vesmíru něco znamenají - galaxie, hvězdy, planety.

Co jsme zatím poznali díky astronomii, jsme si dokázali pojmenovat a díky přesným matematickým výpočtům jsme dokázali z části pochopit funkci. Vesmír je tvořen planetami, měsíci a hvězdami. Ty spolu tvoří Galaxie. Galaxie se nacházejí v hvězdokupách. To celé tvoří tak ohromný prostor, nazývající se vesmír. To, ale i mnoho jiných těles, jako jsou kvasary, komety, pulsary, asteroidy, černé díry atd.. Většinu těchto těles jsme zkoumali, takže víme původ a funkci. Ale o mnoha tělesech se zatím vedou pouze teorie a dohady. Například Černá díra. Různí vědci tvrdí, že je to vlastně ohromné slunce, které se zhroutilo vlastní gravitací a pohlcuje vše kolem sebe. Jiní vědci zase tvrdí, že je to tunel do jiných dimenzí a galaxie a vidí v ní budoucnost vesmírného cestování.

Stejně intenzivně jako studování hlubokého vesmíru se vědci věnují zkoumáním naší Sluneční soustavy. Ta se skládá z devíti planet s jejich měsíci, pásu asteroidů mezi Jupiterem a Marsem a Slunce. Naše Sluneční soustava je součástí tzv. Mléčné dráhy. To je seskupení miliónů hvězd v naší Galaxii, které tvoří na obloze velké bílé pruhy. Vědci našli ve vesmíru mnoho stejných Slunečních soustav stejných, jako je ta naše, ale zatím nenašli planetu, která by byla stejná jako ta naše Země.

Další a další otázky budou vznikat při zkoumání vesmíru. Mnohé budou časem zodpovězeny, ale také jich mnoho bude nezodpovězených. Při zkoumání vesmíru nám dělá problémy jeho neskutečná velikost. Proto dnes můžeme jenom naslouchat zvukům přicházejícím z hlubin vesmíru, ale nemůžeme jim odpovídat. Bude ještě dlouho trvat, než začneme vesmírem cestovat. Ale jednou budou všechny tyto otázky zodpovězeny. Za jak dlouho, to se neví. Ale to co víme, víme díky astronomii a vědcům, kteří se zkoumáním vesmíru zabývali.